OFERTA

Zakres działalności:

 • instalacje wentylacyjne
 • instalacje grzewcze c.o. i c.t
 • instalacje chłodnicze wodne oraz freonowe
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • projekty węzłów ciepłowniczych
 • projekty kotłowni

 

Specjalizujemy się w projektowaniu instalacji i sieci sanitarnych dla różnorodnych obiektów tj.:

 • budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne,
 • budynki biurowe i administracyjne,
 • budynki szkolne, uczelnie, przedszkola, żłobki
 • centra handlowo – usługowe,
 • obiekty przemysłowe,
 • hotele, budynki zamieszkania zbiorowego
 • obiekty gastronomiczne, restauracje
 • obiekty służby zdrowia, przychodnie

 

Wykonujemy projekty branży sanitarnej (koncepcyjne, budowlane, przetargowe, wykonawcze) w zakresie:

 • instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • wentylacji pożarowej
 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
 • instalacji chłodniczych wodnych i freonowych
 • instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • instalacji wodociągowych przeciwpożarowych (instalacje hydrantowe)
 • instalacji gazowych wewnętrznych
 • przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • projekty węzłów ciepłowniczych,
 • projekty kotłowni gazowych,
 • charakterystyka energetyczna budynku
 • kosztorysy